O selektywnej segregacji odpadów

By | Październik 17, 2013

W świetle nowych przepisów jakie obowiązują w naszym kraju od 1 lipca br. każda gmina jest odpowiedzialna za utrzymanie porządku na swoim terenie – chodzi tutaj dokładnie o gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do tej pory mieszkańcy we własnym zakresie podpisywali umowy z firmami wywożącymi śmieci, obecnie natomiast robią to gminy.
Walka z problemem śmieciowym leży w interesie każdego, dlatego też właśnie trzeba poważnie podchodzić do kwestii segregowania odpadów. Pierwszym ku temu krokiem jest zaopatrzenie się w odpowiednie pojemniki na odpady. Są one dostępne w rozmaitych wariantach, jeśli chodzi o gabaryty, kształt oraz pojemność, jednakże dzięki takiemu urozmaiceniu każdy może dopasować je do swoich własnych potrzeb. Specjalne pojemniki produkowane są z myślą zarówno o indywidualnych, jak i masowych odbiorcach, a zapotrzebowanie na nie jest w chwili obecnej ogromne.
Sam fakt posiadania stosownych pojemników sprawy nie załatwia oczywiście sprawy. Aby można było mówić o selektywnej segregacji, trzeba mieć przede wszystkim świadomość tego w jakim w ogóle celu są podejmowane tego typu działania. Niezbędne są również informacje na temat tego w jaki sposób należy segregować śmieci (co powinno trafiać do poszczególnych pojemników). Segregacja jest zagadnieniem, które nieodłącznie wiąże się z recyklingiem. Za sprawą selekcjonowania odpadów pozyskiwane są bowiem materiały poddawane następnie ponownemu przetworzeniu. Jest to zaś ogromna oszczędność, którą rozpatrywać należy w wielu wymiarach.

Dodaj komentarz