Category Archives: Nieruchomości

O selektywnej segregacji odpadów

W świetle nowych przepisów jakie obowiązują w naszym kraju od 1 lipca br. każda gmina jest odpowiedzialna za utrzymanie porządku na swoim terenie – chodzi tutaj dokładnie o gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do tej pory mieszkańcy we własnym zakresie podpisywali umowy z firmami wywożącymi śmieci, obecnie natomiast robią to gminy.