Monthly Archives: Lipiec 2011

Ubezpieczenie za granicą

Każdy kto wyjeżdża za granicę powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie. Bez takiego ubezpieczenia trudno jest oczekiwać tego, że zapewniona zostanie opieka lekarska poza Polską. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na fakt, że ubezpieczenie posiada każdy, kto ma je również i w Polsce.